Ukončenie vysielania sv. omší

Drahí veriaci,

v nedeľu 9.1.2022 dôjde k ukončeniu vysielania sv. omší. Sv. omša v nedeľu bude nateraz posledná, ktorú odvysielame.

Ak by sa situácia zhoršila, vysielanie obnovíme.