Farský úrad

Adresa:
Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Dolná Súča
Dolná Súča 26
913 32 Dolná Súča

Číslo účtu
SK84 0900 0000 0000 4169 3456

Správca farnosti
Mgr. Martin Medvec

Kontakt
telefón: 0901 909 190 (v prípade neprítomnosti na fare presmerovaný na zodpovedného kňaza)