Oznamy na Veľkonočnú nedeľu Pánovho zmŕtvychvstania

Pondelok:
Dolná Súča: 07:30 -+ Marcel Knap
Hrabovka : 09:00 – + Štefan, Mária a deti, rod. Holúbková

Utorok:

Hrabovka: 16:30 – + Augustín, Pavlína a syn, rod.Švajdová
Dolná Súča : 18:00 – + Karol Sedláček a rodičia z oboch strán

Streda:

Dolná Súča : 18:00 –+ Jozef Jurikovič

Štvrtok:

Dolná Súča : 18:00 – + Štefan Rožník, 40.výročie, manželka Alžbeta a dcéra Štefánia

Piatok

Dolná Súča: 18:00 -ZBP Margita Hlávková (rod.Žuchová)

Sobota:

Dolná Súča: 07:00 – + Ján Hlávek, manželka Anna a syn Michal

Nedeľa: (Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania)

Dolná Súča : 7:30 za farníkov
Hrabovka : 9:00 – + Augustín Čičo a manželka Kristína
Dolná Súča : 10:30 – + vdp. Jozef Oliš, 3.výročie

LITURGICKÝ KALENDÁR:
Veľkonočná oktáva

• Dnes je tradičná veľkonočná ofera na potreby farnosti
• Zajtra (v pondelok) sv.omša o 10.30h nebude.
• Úctivo prosím rodičov prvoprijímajúcich detí o stretnutie, ktoré sa bude konať 23.apríla (v sobotu) o 10.00h. Účasť aspoň jedného z rodičov je veľmi nutná.
•V piatok bude celodenná poklona Oltárnej sviatosti od 8.00h.
•Láskavo prosím, aby ste si neurčovali pri zapisovaní sv.omší  presné termíny, pretože je veľa už zapísaných úmyslov a tieto by sme nestihli odslúžiť.
•Budúca nedeľa bude Nedeľou Božieho milosrdenstva. Za obvyklých podmienok je možné získať úplné odpustky.

Drahí bratia a sestry, vyprosujem vám od Zmŕtvychvstalého slnko v duši a pokoj v srdci po celé sviatky Veľkej noci.

A na veľkonočný pondelok – všetko s mierou a s vierou!