Oznamy na sviatok Najsvätejšej Trojice

Pondelok:
Kňazský deň

Utorok:

Hrabovka: 16:30 – + rodičia Jozef a Katarína Vašíčkoví, + deti
Dolná Súča : 18:00 – + Rastislav, 30 dňová

Streda:

Dolná Súča : 18:00 – Za zdravie a Božiu pomoc pri dožitých 40 rokov manželstva Šedivých

Štvrtok:

Hrabovka: 16:30 – + rodičia Eva a Pavol Repoví, + vnučka Eva
Dolná Súča : 18:00 – + Veronika Oriešková, manžel a syn Peter

Piatok:

Dolná Súča: 18:00 -+ Juraj Gabrhel, manželka Júlia a syn Augustín

Sobota:

Dolná Súča: 07:00 – Poďakovanie za 86. rokov života

Nedeľa:

Dolná Súča : 7:30 za farníkov
Hrabovka : 9:00 – + Filip, + Apolónia a deti  Bulejkoví
Dolná Súča : 11:00 – Za Božiu pomoc a poďakovanie za 70 rokov života Marty

LITURGICKÝ KALENDÁR:

PO – sv.Anton Paduánsky, kňaz, učiteľ Cirkvi
ŠTV – Najsvätejšie Kristovo Telo a Krv – prikázaný sviatok

•Na slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi môžeme za obvyklých podmienok získať úplné odpustky pri nábožnej účasti na procesii. Eucharistická procesia a požehnanie sa uskutočnia vo štvrtok po sv.omši. Prosím ochotných a obetavých dobrovoľníkov o prípravu štyroch oltárikov.
• V piatok bude celodenná poklona Oltárnej sviatosti od 8.00h.
• Pán Boh zaplať za obetavú službu pri upratovaní kostola.
• Pri príležitosti X. svetového stretnutia rodín i sviatku rodiny pozývame na diecézne stretnutie rodín, ktoré sa bude konať v areáli Kalvárie v Nitre v nedeľu 26.6.2022. Ide o celodenné podujatie, ktoré je súčasťou svetového stretnutia rodín s pápežom Františkom v Ríme, na ktorom sa  rodiny stretnú so  svojimi biskupmi paralelne v diecézach celého sveta.Príďte zažiť povzbudenie na ceste rodinnej lásky.Program sa nachádza na plagáte k podujatiu.
• „V sobotu 18. júna 2022 sa v prípade priaznivého počasia v rámci prípravy na Národné stretnutie mládeže T22 uskutoční výstup mládeže na Považský Inovec. Zraz účastníkov bude o 10.00 hod. pri motoreste Radar pri Mníchovej Lehote. Pod vrcholom by bola aj spoločná sv. omša. Pre aktuálne informácie sledujte facebookovú stránku „Mládež Nitrianskej diecézy“.“

Hrabovka

  • Pán Boh zaplať za upratovanie kaplnky.