Oznamy na Panny Márie Bohorodičky – Nový Rok 2023

Pondelok:

Dolná Súča : 18:00 – + Jozef Oriešek – výročná, č. 250   

Utorok:

Hrabovka : 16:30 –
Dolná Súča : 18:00 – + Ladislav Tfirsta a manželka Mária           

Streda:

Dolná Súča : 18:00 – Za zdravie a Božiu pomoc pre Julianu a členov rodiny  

Štvrtok:

Dolná Súča : 18:00 – z rodiny Žimovskej

Piatok:

Dolná Súča : 7:30 -Za veriacich farnosti
Hrabovka : 9:00 –
Dolná Súča: 10:30 – Na poďakov. za 80. r. života a prosba o zdr. a B. pomoc pre Martina Orieška           

Sobota:


Dolná Súča : 07:00 –  + Marek Chupáč

Nedeľa:

Dolná Súča : 7:30 -Za veriacich farnosti
Hrabovka : 9:00 –
Dolná Súča : 10:30 – Na poďakov. za 90. r. života a prosba o zdr. a B. pomoc pre Emíliu Plevovú   

LITURGICKÝ KALENDÁR:
Po. – 2. 1. Sv. Bazila Veľkého a Gregora Naziánskeho, biskupov a učiteľov Cirkvi, spomienka
Pia. – 6. 1. Zjavenie Pána, slávnosť, prikázaný sviatok
Ne. – 2. nedeľa po narodení Pána – Krst Krista Pána 

  • V piatok je prikázaný sviatok Zjavenia Pána – Troch Kráľov. Zaväzuje ako nedeľa – k účasti na sv. omši a k zdržiavaniu sa telesných prác. Požehnám vodu, ktorú si potom môžete zobrať domov.   
  • Hodinu pred sv. omšami bude vyložená sviatosť Oltárna
  • Vo štvrtok bude sviatosť Oltárna vyložená od7. 00 hod do sv. omše.
  • Ku chorým pôjdem vo štvrtok od 8. 00 hod.
  • Pred prvým piatkom budem spovedať pred sv. omšami.
  • Dnes bude poklona Oltárnej sviatosti o 14. 00 hod.
  • Na sviatok Troch kráľov pôjdem požehnať domy. Nahláste sa v sakristii.
  • Hrabovka: Sviatosť Oltárna bude vyložená v utorok od 15. 00 hod. a od 15. 30 budem spovedať.