Oznamy na Nedeľu zoslania Ducha Svätého

Pondelok:
Kňazský deň

Utorok:

Hrabovka: 16:30 – + Anna Hricková, + rodina Repová
Dolná Súča : 18:00 – + Rastislav, 30 dňová

Streda:

Dolná Súča : 18:00 – + Helena Oriešková, 30 dňová

Štvrtok:

Dolná Súča : 18:00 – + Ján a Anna Trúnkoví, + zaťovia Augustín a Jozef

Piatok:

Dolná Súča: 18:00 -+ Jozef a Ľuboš Šediví

Sobota:

Dolná Súča: 07:00 – + Jozef a Anna Gagoví, + rodičia z oboch strán

Nedeľa:

Dolná Súča : 7:30 za farníkov
Hrabovka : 9:00 – + rodina Čičová, + rodina Birasová
Dolná Súča : 11:00 – Za Božie požehnanie pre prvoprijímajúce deti, ich rodičov a krstných rodičov

LITURGICKÝ KALENDÁR:

PO – Preblahoslavená Panna Mária, Matka Cirkvi
ŠTV – Náš Pán Ježiš Kristus, Najvyšší a večný kňaz
SO – Barnabáš, apoštol
NE – Najsvätejšia Trojica

• V piatok bude celodenná poklona Oltárnej sviatosti od 8.00h
• Dnes je prvonedeľná zbierka na potreby farnosti.
• V sobotu o 14.h bude sv.spoveď prvoprijímajúcich detí, ich rodičov, krstných rodičov a rodinných príslušníkov• Na budúcu nedeľu je zbierka na katolícke masmédiá.
•Slávnosť prvého sv.prijímania v našej farnosti sa uskutoční v nedeľu 12.júna na sviatok Najsv.Trojice o 11.00h.
• Pán Boh zaplať za obetavú službu pri upratovaní kostola.

Hrabovka

  • Pán Boh zaplať za upratovanie kaplnky.