Oznamy na 8. nedeľu cez rok 28. 2. – 06. 3. 2022

Pondelok:
Dolná Súča : 7:00 –  Kňazský deň

Utorok:

Dolná Súča : 18:00 –  + Veronika Trnavská

Streda:

Hrabovka : 16:30  + Katarína a Juraj Gugoví
Dolná Súča : 18:00 –  + Anna Vlková a zať Daniel

Štvrtok:

Dolná Súča : 18:00 – + Dušan Rožník 10.výročie

Piatok

Hrabovka : 16:00  + Juraj, + Anna, + deti
Dolná Súča : 18:00 – + Emil Oriešek a rodičia z oboch strán

Sobota: 

Dolná Súča : 7:00 – + Ladislav Gazdík a rodičia

Nedeľa: 

Dolná Súča : 7:30 za farníkov

Hrabovka : 9:00+ Michal, Irena a dcéra Irena

Dolná Súča : 10:30 – ZBP – 70 rokov života

LITURGICKÝ KALENDÁR:
STR – Popolcová streda – pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu je deň pokánia v celej Cirkvi. Požehnanie a značenie popolom.
NE – 1.pôstna nedeľa

  • Celodenná poklona bude v piatok od 8:00 hod.
  • Budúci piatok je prvá piatok v mesiaci. Spovedať budem vždy hodinu pred večernými sv. omšami a pol hodinu pred rannými sv. omšami. Po sv. omši upratujú kostol deti.
  • Vo štvrtok budem spovedať prvopiatkových chorých, nahláste si ich v sakristii.
  • Hrabovka – spovedaťprvopiatkových chorých budem v stredu od 15.30h a ostatných pol hodinu pred sv.omšou
  • Hrabovka – piatok – vyloženie sviatosti Oltárnej o 15.30h spojené so sv.spoveďou
  • Pán Boh zaplať za upratovanie kostola a kaplnky v Hrabovke
  • Budúcu nedeľu bude prvonedeľná zbierka na potreby farnosti
  • Na 1.pôstnu nedeľu bude o 15.00 hod. krížová cesta mužov
  • Vzhľadom na zlepšujúcu sa epidemiologickú situáciu ako aj vzhľadom na postupné uvoľňovanie obmedzení, ktoré sú s tým spojené, vydal dňa 24. februára 2022 nitriansky diecézny biskup dekrét, ktorým s platnosťou od 6. marca 2022, t.j. od 1. pôstnej nedele odvoláva dišpenz od povinnosti zúčastniť sa svätej omše v nedeľu a prikázaný sviatok.