Oznamy na 7. Veľkonočnú nedeľu

Pondelok:
Kňazský deň

Utorok:

Hrabovka: 16:30 – + Ján a Katarína Čičoví, +dcéra Helena a + zaťovia
Dolná Súča : 18:00 – + Štefan Oriešek a manželka Mária, + Agnesa, + Emil

Streda:

Dolná Súča : 18:00 – + Anna, 30dňová

Štvrtok:

Dolná Súča : 18:00 – + Martin Vasko a + manželka Anna, č.22

Piatok:
Hrabovka: 16:00 – poďakovanie P.Bohu za zdravie, č.d.9
Dolná Súča: 18:00 -+ Štefan Miklas, + Štefan a Helena Hanzeloví

Sobota:

Dolná Súča: 15:00 – Za Božiu pomoc pre novomanželov Mareka a Luciu

Nedeľa:

Dolná Súča : 7:30 za farníkov
Hrabovka : 9:00 – :+ rodina Jánska
Dolná Súča : 10:30 – Poďakovanie za 60 rokov života, Miroslav Mikel

LITURGICKÝ KALENDÁR:
STR – sv. Justín, mučeník
PIA – Karol Lwanga a spoločníci, mučeníci
NE – Zoslanie Ducha Svätého ( Turice )

• V piatok bude celodenná poklona Oltárnej sviatosti od 8.00h
• Pán Boh zaplať za upratovanie kostola.
• Pondelok, utorok, streda sú prosebné dni. Obsahom týchto dní sú prosby za úrodu.
• Na budúcu nedeľu je zbierka na katolícke masmédiá.
•Blahoželáme Laure Michalíkovej za 1.miesto v diecéznom krajskom kole „Biblia očami detí a mládeže“ (výtvarná súťaž) a Daniele Brlejovej za 3.miesto v diecéznom krajskom kole „Biblia očami detí a mládeže (výtvarná súťaž). Jeden veľký potlesk!
• Slovenské katolícke médiá nám ponúkajú počúvať Rádio Mária. Viac informácií na výveske.


Na stránke budú zverejnené ďalšie podklady Synodálnej ceste s názvom Rozlišovanie a rozhodovanie (9.téma)Formovanie v synodalite (10.téma). Po spoločnom rodinnom uvažovaní zašlite svoje odpovede na farský mail.