Oznamy na 7. nedeľu cez rok 21. 2. – 27. 2. 2022

Utorok:

Hrabovka : 16:30  – + Bernard, Jakub, Ján
Dolná Súča : 18:00 –  + Jozef Zemanovič, manželka Eleonóra

Streda:

Dolná Súča : 7:00 –  + rodina Plevová, Mastešová, Šedivá, Rožníková, Ochranová

Štvrtok:

Dolná Súča : 18:00 – + Ján a František Šedivý

Piatok
Dolná Súča : 18:00 – + Anton Holíček a rodičia

Sobota: 

Dolná Súča : 7:00 – + rodina Podoláková, Ján, Júlia, Augustín a Jozef

Nedeľa: 

Dolná Súča : 7:30 za farníkov

Hrabovka : 9:00+ Peter Repa

Dolná Súča : 10:30 – Rudolf Vasko a rodičia

LITURGICKÝ KALENDÁR:
UT – Katedra sv.Petra, apoštola – sviatok
STR – sv. Polykarp, biskup a mučeník
SO – Preblahoslavená Panna Mária
NE – 8. nedeľa v cezročnom období

  • Celodenná poklona bude v piatok od 8:00 hod.
  • Pán Boh zaplať za upratovanie kostola a okolia kostola.
  • V júli 2022 sa uskutoční Národné stretnutie mládeže T22. Stretnutie sa bude konať v dňoch 28. – 31. júla 2022 v Trenčíne.
    Prihlasovanie sa začína v utorok 22. 2. 2022. Bližšie informácie je možné nájsť na webovej stránke www.narodnestretnutiemladeze.sk, kde možno takisto nájsť aj materiály k prebiehajúcej duchovnej príprave na toto stretnutie – s názvom „VÝŠINY“.
  • Máme bronz na zemi a zlato v nebi.