Oznamy na 6. Veľkonočnú nedeľu

Pondelok:
Kňazský deň

Utorok:

Hrabovka: 16:30 – + Margita a Štefa+ Rudolf a Jozefína
Dolná Súča : 18:00 – + Ondrej a Angela Doboví

Streda:

Dolná Súča : 18:00 – + Gregor Trnavský, nedožitých 75 rokov, + rodičia z oboch strán

Štvrtok:
Hrabovka: 16:30 – + rodičia Čajkoví, + syn Ján a Peter
Dolná Súča : 18:00 – + Štefan Pleva, 1.výročie

Piatok:

Dolná Súča: 18:00 -+ Imrich Vendžúr, + rodičia, súrodenci a švagrovci

Sobota:

Dolná Súča: 07:00 – + Augustín Jančo, + rodičia z oboch strán, deti, vnuci, súrodenci a švagrovci

Nedeľa:

Dolná Súča : 7:30 za farníkov
Hrabovka : 9:00 – :+ Aladár Macura, 1.výročie
Dolná Súča : 10:30 – + Jozef Vendžúr, + syn Dušan a rodičia z oboch strán

LITURGICKÝ KALENDÁR:
ŚTV – Nanebovstúpenie Pána – prikázaný sviatok

• V piatok bude celodenná poklona Oltárnej sviatosti od 8.00h
• Pán Boh zaplať za upratovanie kostola.
• Pondelok, utorok, streda sú prosebné dni. Obsahom týchto dní sú prosby za úrodu.
• Na budúcu nedeľu je zbierka na katolícke masmédiá.
•Blahoželáme Laure Michalíkovej za 1.miesto v diecéznom krajskom kole „Biblia očami detí a mládeže“ (výtvarná súťaž) a Daniele Brlejovej za 3.miesto v diecéznom krajskom kole „Biblia očami detí a mládeže (výtvarná súťaž). Jeden veľký potlesk!
• Slovenské katolícke médiá nám ponúkajú počúvať Rádio Mária. Viac informácií na výveske.


Na stránke budú zverejnené ďalšie podklady Synodálnej ceste s názvom Rozlišovanie a rozhodovanie (9.téma)Formovanie v synodalite (10.téma). Po spoločnom rodinnom uvažovaní zašlite svoje odpovede na farský mail.