Oznamy na 6. pôstnu nedeľu ( Kvetná nedeľa )

Pondelok:

Dolná Súča : 18:00 – + Ján Gazdík – 30 dní od smrti

Utorok:

Dolná Súča : 19:00 – + Štefan Hamar, rodičia a súrodenci

Streda:

Dolná Súča : 07:00 – + rodičia Štefan a Anna Dankoví a súrodenci

Štvrtok: Štvrtok Pánovej večere (Zelený štvrtok)

Hrabovka: 16:30 –
Dolná Súča : 18:00 – Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Saskovú, Liškovú a Vavrušovú

Piatok: (Veľký piatok)

Dolná Súča: 15:00 – Piatok utrpenia Pána – Obrady

Sobota: Svätá sobota (Biela sobota)

Dolná Súča: 19:30 – Svätá sobota (Biela sobota) +rodičia a syn Jána starí rodičia 

Nedeľa: (Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania)

Dolná Súča : 7:30 – Za veriacich farnosti
Hrabovka : 9:00 –
Dolná Súča : 10:30 – + František a Eva Blahoví  a zaťovia

LITURGICKÝ KALENDÁR:

Svätý týždeň:
ŠTV – Štvrtok Pánovej večere (Zelený štvrtok)
PIA – Piatok utrpenia Pána (Veľký piatok) – deň prísneho pôstu a zdržiavania sa
mäsitého pokrmu
SO – Svätá sobota (Biela sobota)
NE – Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania

• Vo Veľký piatok je prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu. Od 14. roku života do smrti je zdržiavanie sa mäsitého pokrmu, ktoré zaväzuje pod ťažkým hriechom a nemožno urobiť náhradu, ako v iné piatky. Od 18. do 60. roku života je možné iba raz za deň sa dosýta najesť. Okrem toho dvakrát možno zjesť trošku
• Hodinu pred sv. omšami bude vyložená sviatosť Oltárna.
• V zelený štvrtok, ak bude priaznivé počasie bude krížová cesta smerom na Krasín o 19. 15 hod.
• Na Bielu sobotu bude poklona Oltárnej sviatosti od 8. 00 hod do obradov. Poklona Oltárnej sviatosti bude aj po obradoch vo Veľký piatok.
• Dnes bude o 14. 00 hod. krížová cestaa výmena ružencových ceduliek.
• Na budúcu nedeľu budefarská ofera.