Oznamy na 6. nedeľu cez rok 14. 2. – 20. 2. 2022

Utorok:

Hrabovka : 16:30  
Dolná Súča : 14:00 –  + Ivan Čechovský – Pohrebná sv. omša

Streda:

Dolná Súča : 7:00 –  Gustav Machara, manželka Jozefína, syn a zať

Štvrtok:

Dolná Súča : 18:00 – + Jozefína Gabrhelová (30.dňová)

Piatok
Dolná Súča : 18:00 – + Alexander Šedivý, rodičia a Margita Hlávková

Sobota: 

Dolná Súča : 7:00 – + Anna a Pavol Pleva a dcéra Beáta

Nedeľa: 

Dolná Súča : 7:30 za farníkov

Hrabovka : 9:00

Dolná Súča : 10:30 – Za ZBP a poďakovanie za 80. rokov života

LITURGICKÝ KALENDÁR:
NE – 7. nedeľa v cezročnom období

  • Celodenná poklona bude v piatok od 8:00 hod.
  • Prvonedeľná zbierka na potreby farnosti 638€
  • Na potreby farnosti prispeli bohuznámi po: 100€
  • Pán Boh zaplať za upratovanie kostola a okolia kostola.