Oznamy na 5. nedeľu cez rok 7. 2. – 13. 2. 2022

Pondelok:

Dolná Súča : 7:00 –  + Dušan Oriešek a rodičia

Utorok:

Hrabovka : 16:30  
Dolná Súča : 18:00 –  Za uzdravenie a Božiu pomoc v chorobe

Streda:

Dolná Súča : 7:00 –  + Helena Šedivá (2. výr.)

Štvrtok:

Dolná Súča : 18:00 – + Agnesa, manžel a deti

Piatok
Dolná Súča : 18:00 – + Alexander Šedivý, rodičia a Margita Hlávková

Sobota: 

Dolná Súča : 7:00 – + Alojz Repa a rodičia z oboch strán

Nedeľa: 

Dolná Súča : 7:30 za farníkov

Hrabovka : 9:00

Dolná Súča : 10:30 – + ZBP č. d. 250

LITURGICKÝ KALENDÁR:

ŠTV – Sv. Školastiky, ľ. spomienka
PIA – Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej, ľ. spomienka
NE – 6. nedeľa v cezročnom období

  • Celodenná poklona bude v piatok od 8:00 hod.
  • Ďakujem všetkým, ktorí sa postarali o opravenie strechy na kostole po nedeľnej víchrici.
  • Dnes je prvonedeľná zbierka na potreby farnosti.
  • Na potreby farnosti prispeli bohuznámi po: 100€
  • Pán Boh zaplať za upratovanie kostola a okolia kostola.