Oznamy na 4. nedeľu cez rok 31. 1. – 06. 2. 2022

Pondelok:

Dolná Súča : 70:00 –  Na úmysel ordinára

Utorok:

Hrabovka : 16:30  
Dolná Súča : 18:00 –  ZBP pri pôrode a za požehnanie pre deti

Streda:

Dolná Súča : 7:00 –  + Helena Šedivá (2. výr.)

Štvrtok:

Dolná Súča : 18:00 – ZBP pri operácií

Piatok

Hrabovka : 16:30
Dolná Súča : 18:00 – + Rodina Miklášová, Michal, Kristína, Stanislav a Helena

Sobota: 

Dolná Súča : 7:00 – + Vincencia Žúžiová (8. výr.)

Nedeľa: 

Dolná Súča : 7:30 za farníkov

Hrabovka : 9:00

Dolná Súča : 10:30 – + Vincencia Žúžiová (8. výr.)

LITURGICKÝ KALENDÁR:
PO – Sv. Jána Bosca, kňaza, spomienka
ST – Obetovanie Pána, sviatok
ŠTV – Sv. Blažeja biskupa a mučeníka, ľ. pomienka
PIA – Prvý piatok v mesiaci
SO –   Sv. Agáty panny a mučeníce, spomienka
NE – 5. nedeľa v cezročnom období,

  • Celodenná poklona bude v piatok od 8:00 hod.
  • V utorok na sviatok Obetovania Pána bude vo farskom kostole požehnanie sviec („Hromničiek“) a procesia.
  • Vo štvrtok na záver sv. omše budem udeľovať požehnanie hrdla na spomienku sv. Blažeja.
  • Budúci piatok je prvá piatok v mesiaci. Spovedať budem vždy hodinu pred večernými sv. omšami a pol hodinu pred rannými sv. omšami. Po sv. omši upratujú kostol deti.
  • Na potreby farnosti prispeli bohuznámi po:30€
  • Pán Boh zaplať za upratovanie kostola a okolia kostola.