Oznamy na 4. adventná nedeľa

Pondelok:

Dolná Súča : 07:00 – Na úmysel + Viktor   

Utorok:


Dolná Súča : 07:00 – Za zdravie a Božiu pomoc pre Evu           

Streda:

Dolná Súča : 07:00 – Za zdravie a Božiu pomoc pre Martinu   

Štvrtok:

Dolná Súča : 18:00 – Za zdravie a B. pomoc pre Veroniku Maradikovú, č. 468, za dožitie 90 rokov.

Piatok:

Dolná Súča: 07:00 – + Margita Gugová a švager Jozef Guga           

Sobota:

Hrabovka : 22:00 –
Dolná Súča : 00:00 –  Na úmysel celebranta

Nedeľa:

Dolná Súča : 7:30 -Za veriacich farnosti
Hrabovka : 9:00 –
Dolná Súča : 10:30 – + Ján Holíček a manželka Mária č.464     

LITURGICKÝ KALENDÁR:

Ne. – 25.12.22 Narodenie Pána, Vianoce

  • V nedeľu na Vianoce je farska ofera.
  • Hodinu pred sv. omšami bude vyložená sviatosť Oltárna
  • V piatok bude sviatosť Oltárna vyložená po rannej sv. omši od 18:00 hod.
  • Dnes bude poklona Oltárnej sviatosti o 13. 00 hod.
  • Sv. spoveď pred Vianocami za účasti kňazov dekanátu bude v stredu 21.12. od 15:00 do 17:30 hod .