Oznamy na 35. týždeň v cezročnom období (nedeľa 21.11.2021)

Pondelok:
Dolná Súča : 7:00 – Na úmysel ordinára

Utorok:
Hrabovka: 16:30
Dolná Súča: 18:00 + Ján a Anna Vaskoví, vnučka Eva a starí rodičia z oboch strán

Streda:
Dolná Súča : 7:00 – + Juraj a Dorota Stehlíkoví a súrodenci

Štvrtok:
Dolná Súča : 18:00 – Za prinavrátenie detí k pravej viere

Piatok:
Dolná Súča : 18:00 – + Rodičia z oboch strán, Štefan a Anna Dankoví a súrodenci

Sobota:
Dolná Súča : 7:00 – + Z rodiny Ovátkovej, Vančovej a Šedivej

Nedeľa:
Dolná Súča : 7:30 – Za farníkov
Hrabovka: 9:00
Dolná Súča : 10:30 – + Anna Podoláková (30. dňová)

LITURGICKÝ KALENDÁR:

PO – Sv. Cecílie, Panny a mučenice, spomienka
UT – Sv. Klimenta I. pápeža a mučeníka, ľ. spomienka
ST – Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza a spoločníkov, mučeníkov, spomienka
ŠT – Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice, ľ. spomienka
NE – Prvá adventná nedeľa

  • Celodenná poklona bude v piatok od 8:00 hod.
  • Na budúcu nedeľu bude zbierka na charitu.
  • Dnes po sv. omši o 10:30 bude vyloženie Oltárnej sviatosti a zasvätenie ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu – možno získať úplné odpustky
  • Pán Boh zaplať za upratovanie kostola a okolia kostola, miništrantom za pomoc na farskej záhrade.