Oznamy na 34. týždeň v cezročnom období (hodová nedeľa 14.11.2021)

Utorok:
15:00 Hrabovka + Anna Holubková – pohrebná sv. omša
18:00 + Veronika Plevová (2. výr.)

Streda:
Dolná Súča : 7:00 – + Štefan Rožník,manželka Alžbeta a dcéra Štefánia

Štvrtok:
Dolná Súča : 18:00 – Jozef Anna, syn Pavol Gagoví a rodičia z oboch strán

Piatok:
Dolná Súča : 18:00 – + Rodičia z oboch strán, Štefan a Anna Dankoví a súrodenci

Sobota:
Dolná Súča : 7:00 – + Štefan, Mária Orieškoví, deti Emil a Agnesa

Nedeľa:
Dolná Súča : 7:30 – Za farníkov
Hrabovka: 9:00
Dolná Súča : 10:30 – + Členovia rodín Mavárovej a Chromej

LITURGICKÝ KALENDÁR:

UT – sv. Margity Škótskej, ľ. spomienka
ST – Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky, titul farského kostola, slávnosť
ŠT – Výročie posviacky bazilík sv. Petra a Pavla, apoštolov
NE – 34. nedeľa v cezročnom období – Nedeľa Krista Kráľa, slávnosť

  • Celodenná poklona bude v piatok od 8:00 hod.
  • Na budúcu nedeľu po sv. omši o 10:30 bude vyloženie Oltárnej sviatosti a zasvätenie ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu.
  • Za pekného počasia, by sme sa budúcu sobotu pustili do spracovania lipy.
  • Pán Boh zaplať za upratovanie kostola a okolia kostola, chlapom, ktorí zoštiepkovali konáre, ženám, ktoré pohrabali lístie okolo kostola a tiež za odvoz drevín z fary.