Oznamy na 34.nedeľu cez rok

Pondelok:

Dolná Súča : 18:00 – + Augustín Holíček a oboji rodičia     

Utorok:


Hrabovka : 16:30 –
Dolná Súča : 18:00 – Dužeková Helena, rod. Rožníková       

Streda:

Dolná Súča : 07:00 – + Augustín a Katarína Lukšová a deti Karol a Augustín  

Štvrtok:

Dolná Súča : 18:00 – + Peter Rožník         

Piatok:

Dolná Súča: 18:00 – + Michal a Anna Plevoví a Štefan      

Sobota:

Dolná Súča : 07:00 – + Miroslav Gazdík      

Nedeľa:

Dolná Súča : 7:30 -Za veriacich farnosti
Hrabovka : 9:00 –
Dolná Súča : 10:30 – + Pavol a Mária Trnavskí, oboji rodičia a súrodenci      

LITURGICKÝ KALENDÁR:
Pon. – 22. 11. Výročie posviacky katedrálneho chrámu sv. Emeráma, biskupa a muč., sviatok
Utr. – 23. 11. Sv. Cecílie, panny a mučenice, spomienka
Štv. – 24. 11. Sv. Ondreja Dung Laka, kňaza a spol., mučeníkov, spomienka
Ne. – 1. adventná nedeľa – rok A

  • V piatok bude vyložená sviatosť Oltárna od 8. 00 hod. Možno sa prihlásiť vzadu.
  • V piatok bude sv. omša za účastí detí. Pred ňou by sa od 17. 30 deti predmodlievali ruženec.
  • Hodinu pred sv. omšami bude vyložená sviatosť Oltárna.
  • Dnes bude poklona Oltárnej sviatosti o 14. 00 hod.
  • V dňoch 14. – 20. novembra 2022 sa na Slovensku uskutoční Týždeň Cirkvi pre mládež.
  • Na budúcu nedeľu bude zbierka na charitu.
  • Divadelný súbor Giovanni vás srdečne pozýva na komédiu DUCH MINULOSTI v sobotu 26. 11. o 17. 00 hod a v nedeľu 27. 11. o 16. 00 hod. Vstupné je dobrovoľné.