Oznamy na 33. týždeň v cezročnom období (nedeľa 7.11.2021)

Pondelok:
Dolná Súča: 7:00 – Katarína, Augustín Lukšo, synovia Karol a Augustín

Utorok:
Hrabovka :16:30
Dolná Súča : 18:00 – Za ZBP a pomoc v rodinných záležitostiach

Streda:
Dolná Súča : 7:00 – Gustav Krovina, manželka Mária (30. výr. smrti)

Štvrtok:
Dolná Súča : 18:00 – Poďakovanie za 80 rokov života a za ZBP pre rodinu (č.d. 407)

Piatok:
Dolná Súča : 18:00 – Za ZBP pre celú rodinu

Sobota:
Dolná Súča : 7:00 – Antónia Dobová r. Hlávková (nedožitých 80 rokov)

Nedeľa:
Dolná Súča : 7:30 – Ondrej Dobo (30. dňová)
Hrabovka: 9:00
Dolná Súča : 10:30 – + za farníkov

LITURGICKÝ KALENDÁR:

UT – Výročie posviacky Lateránskej baziliky, sviatok
ST – Sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, spomienka
ŠT – Sv. Martina z Tours, biskupa, spomienka
PIA – Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka, spomienka
NE – 33. nedeľa v cezročnom období – HODOVÁ SV. OMŠA

  • Celodenná poklona bude v piatok od 8:00 hod.
  • O 14:00 v kostole bude výmena ružencových tajomstiev.
  • Na budúcu nedeľu budeme sláviť počas nedeľných sv. omší hody, kedy si pripomenieme patrónku kostola sv. Alžbetu Uhorskú (Durínsku)
  • Dnes je prvonedeľná zbierka na potreby farnosti.
  • Pán Boh zaplať za upratovanie kostola a okolia kostola i spílenie stromov na fare.