Oznamy na 33.nedeľu cez rok

Pondelok:

Dolná Súča : 18:00 – + Ján a Mária Panák a syn Vladimír   

Utorok:


Hrabovka : 16:30 –
Dolná Súča : 18:00 – Peter a Petra     

Streda:

Dolná Súča : 18:00 – + Veronika Plevová

Štvrtok:

Dolná Súča : 18:00 – + Štefan a Anna Hlávkoví       

Piatok:

Dolná Súča: 18:00 – + Za Božiu pomoc pre brata Ivana    

Sobota:

Dolná Súča : 07:00 – + Hlávek Jozef, oboji rodičia a zať  

Nedeľa:

Dolná Súča : 7:30 -Za veriacich farnosti
Hrabovka : 9:00 –
Dolná Súča : 10:30 – + Štefan a Anna Hlávkoví, č. 456    

LITURGICKÝ KALENDÁR:
Štv. – 17. 11. Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky, slávnosť
Pia. – 18. 11. Sv. Martina z Tours, biskupa, spomienka
So. – 19. 11. Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka, spomienka
Ne. – 34. nedeľa v období cez rok

  • V piatok bude vyložená sviatosť Oltárna od 8. 00 hod. Možno sa prihlásiť vzadu.
  • V piatok bude sv. omša za účastí detí. Pred ňou by sa od 17. 30 deti predmodlievali ruženec.
  • Hodinu pred sv. omšami bude vyložená sviatosť Oltárna.
  • Dnes bude poklona Oltárnej sviatosti o 14. 00 hod.
  • V dňoch 14. – 20. novembra 2022 sa na Slovensku uskutoční Týždeň Cirkvi pre mládež.
  • Viacero organizácií pracujúcich s mládežou a farností chystá v tomto týždni aktivity premladých ľudí (tu môžete dodať ak sa čosi chystá u vás alebo vašom okolí). Viac o aktivitáchmôžete nájsť na stránke https://erko.sk/tyzdenpremladez. Zároveň vás pozývame v tomtotýždni k modlitbe za mladých ľudí.
  • Na budúcu nedeľu po sv. omši o 10:30 bude vyloženie Oltárnej sviatosti a zasvätenie ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Kto sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia, za zvyčajných podmienok môže získať úplné odpustky.i.