Oznamy na 32.nedeľu cez rok

Pondelok:

Dolná Súča : 18:00 – + Ondrej Štefko – 20. výročie   

Utorok:


Hrabovka : 16:30 –
Dolná Súča : 18:00 – + Milan Adaško, manž. Antónia, oboji rodičia a súrodenci  

Streda:

Dolná Súča : 18:00 –+ Ján a Anna Trúnek a zaťovia

Štvrtok:

Dolná Súča : 18:00 – + Jozef Vendžúr, syn Dušan a oboji rodičia   

Piatok:

Dolná Súča: 18:00 – + Jozef a Agnesa Ondruškoví a deti    

Sobota:

Dolná Súča : 07:00 – + Rožník Štefan, manž. Mária, č. 389, deti Ján a Helena a vnuci   

Nedeľa:

Dolná Súča : 7:30 -Za veriacich farnosti
Hrabovka : 9:00 –
Dolná Súča : 10:30 – + Za zdravie a B. pomoc pre rodinu Gazdíkovú, Breznickú a Michalcovú    

LITURGICKÝ KALENDÁR:

Str. – 09. 11. Výročie posviacky lateránskej baziliky, sviatok
Štv. – 10. 11. Sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, spomienka
Pia. – 11. 11. Sv. Martina z Tours, biskupa, spomienka
So. – 12. 11. Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka, spomienka
Ne. – 33. nedeľa v období cez rok

  • V piatok bude vyložená sviatosť Oltárna od 8. 00 hod.
  • V piatok bude sv. omša za účastí detí. Pred ňou by sa od 17. 30 deti predmodlievali ruženec.
  • Hodinu pred sv. omšami bude vyložená sviatosť Oltárna.
  • Dnes bude poklona Oltárnej sviatosti o 14. 00 hod.
  • V týždni budem spovedať pol hodiny pred sv. omšami v zadnej sakristii. Vojdite do sakristie.
  • Veriaci ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať odpustky, ktoré možno privlastniť len dušiam v očistci raz denne od 1. do 8. novembra. Pri úplných odpustkoch je potrebné byť po sv. spovedi, pristúpiť k sv. prijímaniu, pomodliť sa na úmysel Sv. Otca a vylúčiť pripútanosť k akémukoľvek hriechu, aj ľahkému.
  • Dnes je prvonedeľná zbierka na potreby farnosti.