Oznamy na 32. týždeň v cezročnom období (nedeľa 31.10.2021)

Pondelok:
Dolná Súča: 7:30 – + Július Šiveň a syn Anton
Hrabovka: 9:00
Dolná Súča 10:30 – Za farníkov

Utorok:
Hrabovka :16:30 – Na úmysel
Dolná Súča : 18:00 – (Dom smútku) Za uzdravenie a dobrý priebeh operácie

Streda:
Dolná Súča : 7:00 – + Jozef a Mária Hlávekoví a rodičia z oboch strán

Štvrtok:
Dolná Súča : 18:00 – Za ZBP pre rodinu Saskovú a Líškovú a za + otca Antona

Piatok:
Hrabovka: 16:00
Dolná Súča : 18:00 – + Anton a Mária Žúžioví a + z rodín Žúžiovej a Švančárovej

Sobota:
Dolná Súča : 7:00 – + Jozef Grúlik, švagor Anton a rodičia z oboch strán

Nedeľa:
Dolná Súča : 7:30 – Za farníkov
Hrabovka: 9:00 – Na úmysel
Dolná Súča : 10:30 – + Júlia Sedláčková (1.výr.) a syn Ladislav

LITURGICKÝ KALENDÁR:
PO – Všetkých svätých, slávnosť
UT – Spomienka na všetkých zosnulých veriacich
ŠT – Sv. Karola Boromejského, biskupa, spomienka
NE – 32. nedeľa v cezročnom období


• Celodenná poklona bude v piatok od 8:00 hod.
• V pondelok 14:00 hod. pobožnosť na cintoríne v Hrabovke
15:00 hod. pobožnosť na cintoríne v Dolnej Súči
• Odpustky v prospech zosnulých: Veriaci, ktorý v deň spomienky na všetkých verných zosnulých navštívi kostol alebo kaplnku a pomodlí sa Otče náš a Verím v Boha, môže získať odpustky, ktoré možno privlastniť len dušiam v očistci. (možno si vybrať ktorýkoľvek deň v Novembri)
Veriaci ktorý nábožne navštívi cintorín a pomodlí sa za zosnulých, môže získať odpustky, ktoré možno privlastniť len dušiam v očistci raz denne. Treba splniť aj vyššie podmienky. (možno si v vybrať ktorýchkoľvek 8 dni v mesiaci November)


• V piatok kostol upratujú deti, môžete prísť.
• V piatok je prvý piatok v mesiaci.
• Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli potravinovou zbierkou na seminár.
• Vzadu v kostole môžete podporiť akciu „Sviečka za nenarodené deti“.
• Na budúci týždeň bude prvonedeľná zbierka na potreby farnosti.
• Pán Boh zaplať za upratovanie kostola a okolia kostola i fary.