Oznamy na 31.nedeľu cez rok

Pondelok:

Dolná Súča : 18:00 – + Masteš Štefan, manž. Anna a sestra Mária

Utorok:

 Dolná Súča : 18:00 – + Jozef a Anna Gago, syn Pavol, oboji rodičia

Streda:

Dolná Súča : 18:00 –+ Miroslav Hlávek

Štvrtok:

Dolná Súča : 18:00 – + František Blaho, Eva a zaťovia

Piatok:

Dolná Súča: 18:00 – + Imrich Vendžúr, oboji rodičia, súrodenci a švagrovci

Sobota:

Dolná Súča : 07:00 – + Anna a Pavol Pleva a dcéra Beáta

Nedeľa:

Dolná Súča : 7:30 -Za veriacich farnosti
Hrabovka : 9:00 –
Dolná Súča : 10:30 – + Júlia Holíčková, rod. Lukšová, jej dcéra, Katarína Masárová, vnuk Michal Holíček  

LITURGICKÝ KALENDÁR:

Pia.. – 28. 10. Sv.Šimona a Júdu, apoštolov, sviatok
Ne. – 31. nedeľa v období cez rok

  • V piatok bude vyložená sviatosť Oltárna od 8. 00 hod.
  • V piatok bude sv. omša za účastí detí. Pred ňou by sa od 17. 30 deti predmodlievali ruženec.
  • Hodinu pred sv. omšami bude vyložená sviatosť Oltárna.
  • V týždni budem spovedať pol hodiny pred sv. omšami v zadnej sakristii. Vojdite do sakristie.
  • Fórum života už 20. krát organizuje tradičnú Sviečku za nenarodené deti. Cieľom je pripomenúť sideti, ktoré sa nemohli narodiť. Preto pozývame všetkých ľudí, aby si v tomto čase okolo 2. novembrazapálili sviečku na cintorínoch, v oknách svojich domovou či pri pamätníkoch nenarodeným deťom.Spoločne zapáľme sviečku za nenarodené deti a rozsvieťme Slovensko!
  • Tím pastorácie povolaní organizuje pre mladých slobodných ľudí vo veku od 19 do 30 rokov Kurz Samuel. Je príležitosťou prehĺbiť svoj vzťah k Svätému Písmu, naučiť sa duchovne rozlišovať, mať pri sebe duchovné sprevádzanie a tak odhaľovať Božiu vôľu vo svojom živote. Kurz Samuel bude prebiehať v Bratislave, Prešove, Nitre, Ružomberku a v Trnave. Naplánovaných je 9 stretnutí, raz do mesiaca, ako aj duchovné cvičenia či spoločná púť. Viac informácií nájdeš na stránke „kurzsamuel.sk„. Na Kurz Samuel v Nitre je možné sa prihlásiť do 23. októbra 2022.