Oznamy na 3. Veľkonočnú nedeľu Božieho milosrdenstva

Pondelok:
Kňazský deň

Utorok:

Hrabovka: 16:30 – + rod.Bulejková, + dcéry
Dolná Súča : 18:00 – + Anton Trúnek, 10.výročie, + rodičia z oboch strán

Streda:

Dolná Súča : 18:00 – + Ladislav Rožník, manželka a jej rodičia

Štvrtok:

Dolná Súča : 18:00 – +  Alžbeta a Augustín Repoví

Piatok:

Hrabovka: 16:30 – + Róbert, manželka Agnesa Katonoví a rodičia z oboch strán
Dolná Súča: 18:00 –+ rodina Barinková a Holíčková

Sobota:

Dolná Súča: 07:00 – + Jozef Šedivý

Nedeľa: (Nedeľu Božieho milosrdenstva)

Dolná Súča : 7:30 za farníkov
Hrabovka : 9:00 – + Augustín, manželka Katarína Galkoví
Dolná Súča : 10:30 – + za pokoj v rodinách

LITURGICKÝ KALENDÁR:
PO – sv.Atanáz, biskup, učiteľ Cirkvi
UT – sv.Filip a Jakub, apoštoli
STR – sv. Florián, mučeník

• V piatok bude celodenná poklona Oltárnej sviatosti od 8.00h
• V piatok je 1.piatok v mesiaci. Spovedať budem vždy hodinu pred večernými sv.omšami a pol hodinu pred rannou. Po sv.omši upratujú kostol deti.
• Vo štvrtok budem spovedať prvopiatkových chorých, nahláste si ich v sakristii.
•V budúcu nedeľu bude zbierka na kňazský seminár v Nitre.
•Kňazský seminár sv. Gorazda vás pozýva na Deň otvorených dverí. Bližšie informácie si môžete prečítať na výveske.
•Pán Boh zaplať za upratovanie kostola
•V našom dekanáte sa uskutočnia slávnosti sv.birmovania. Tí, ktorí sa minulý rok pripravovali a nemohli sa pre chorobu zúčastniť, môžu využiť možnosť prijať túto sviatosť v inej farnosti. Bližšie informácie na farskom úrade.

Hrabovka


•Spovedať prvopiatkových chorých budem v utorok od 15.30h, ostatných vyspovedám pol hodinu pred sv.omšou

•V piatok – vyloženie sviatosti Oltárnej o 15.30h spojené so sv.spoveďou
•Pán Boh zaplať za upratovanie kaplnky