Oznamy na 3. Nedeľu po narodení Pána- Krst Pána (10. 1. – 16. 1. 2022)

Pondelok:

Dolná Súča : 7:00 – Za Božie požehnanie pri pôrodoch

Utorok:

Hrabovka : 16:30

Dolná Súča : 18:00 –  + Martin Vasko a manželka Anna

Streda:

Dolná Súča : 7:00 –  + Ferdinand Repa, manželka Helena a rodičia

Štvrtok:

Dolná Súča : 7:00 – + Štefan a Júlia Šiveňoví a syn Anton

Piatok

Dolná Súča : 18:00 –  + Augustín Holíček a rodičia z oboch strán

Sobota: 

Dolná Súča : 7:00 – + Rudolf a Cecília Šagátoví

Nedeľa: 

Dolná Súča : 7:30 za farníkov

Hrabovka : 9:00

Dolná Súča : 10:30 – + Jozef Hlávek, rodičia a zať

LITURGICKÝ KALENDÁR:
NE – 2.nedeľa v cezročnom období

  • Celodenná poklona bude v piatok od 8:00 hod.
  • Dnes sa končí vianočné obdobie, betlehem môže zostať v kostole spolu so stromčekom až do 2.februára
  • Dnes o 14:00 hod. bude výmena ružencových tajomstiev
  • Vo štvrtok bude sv.omša ráno, keďže v tento deň sú rekolekcie v Hornej Súči
  • Prispieť na potreby farnosti môžete na č. ú.: SK84 0900 0000 0000 4169 3456
  • Bohuznámi darcovia obetovali na potreby farnosti: 10€, 2×20€, 30€, 50€,3x 100€. Pán Boh odmeň!
  • Prvonedeľná zbierka na potreby farnosti – 538€
  • Zbierka na Dobrú novinu – 920€
  • Pán Boh zaplať za upratovanie kostola a okolia kostola.
  • Dnes končia on-line prenosy sv.omší z nášho kostola.