Oznamy na 3. adventnú nedeľu (12.12.2021)

Pondelok:

Dolná Súča: 7:00 – + Z rodín Krajčovej a Kučeravej

Utorok:

Dolná Súča: 7:00 –  + Jozef Hupčík, manželka Katarína a rodičia z oboch strán

Streda:

Dolná Súča: 7:00 –  +Anton Palaj, brat Ján, rodičia z oboch strán a teta Anna

Štvrtok:

Dolná Súča: 7:00 – + Ján+ Pavol Zemanovič (30. dňová)

Piatok:

Dolná Súča: 7:00 –  ZBP pre celú rodinu (č.d. 77)

Sobota: 

Dolná Súča: 7:00 – + Alojz Vasko, švagor Pavol a rodičia z oboch strán

Nedeľa: 

Dolná Súča : 7:30 za farníkov

Hrabovka : 9:00

Dolná Súča : 10:30 Online – + Mirka Galátová

LITURGICKÝ KALENDÁR:

PO – Sv. Lucie, panny a mučenice, spomienka
UT – Sv. Jána od Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka
NE – Tretia adventná nedeľa

  • Celodenná poklona tento týždeň nebude..
  • Sv. omše sú povolené len v režime pre očkovaných a tých čo ochorenie prekonali s maximálnou účasťou do 30 ľudí.
  • Prispieť na potreby farnosti môžete na č. ú.: SK84 0900 0000 0000 4169 3456 (do poznámky prosím uveďte, že ide o dar).
  • Spoločné spovedanie v našej farnosti bude vo štvrtok (16.12.) od 15:00 do 16:30 hod., Hrabovka: 15:00 do 15:45
  • V rámci tohto týždňa sa po roku znovu uskutoční aj potravinová zbierka pre rodiny z našej obce. Potraviny a drogériu môžete prinášať počas nasledujúcej nedele (19.12.) k bočnému vchodu do kostola. Ďakujeme veľmi pekne.
  • Bohuznámi darcovia obetovali na potreby farnosti: 2x 20€, 30€, 4x 50€ a 100€. Pán Boh odmeň!
  • Pán Boh zaplať za upratovanie kostola a okolia kostola.
  • Adventná hra
  • Mária s Jozefom sa tento týždeň vďaka vaším dobrým skutkom dostali za polovicu svojej cesty. Stále však majú ešte kus pred sebou. Tento týždeň sa budeme spolu s nimi zriekať našich obľúbených vecí. 3. adventný list, ako každú nedeľu, tak aj dnes nájdete pri bočnom vchode. A všimli ste, že na cestu sa vybrali už aj 3 králi? Ktovie, kde sa teraz nachádzajú…Snáď stihnú doraziť do Betlehema do Vianoc.