Oznamy na 3. adventná nedeľa

Pondelok:

Dolná Súča : 18:00 – + Za Petra a Petru Orieškových a rodičov   

Utorok:


Hrabovka : 16:30 –
Dolná Súča : 18:00 – Na poďakovanie za dožitých 87 rokov a prosba o zdravie a Božiu pomoc             

Streda:

Dolná Súča : 18:00 – + Katarína Hupčíková a Jozef Hupčík     

Štvrtok:

Dolná Súča : 07:00 – + rodina Ondreja Plevu, Evy a deti  

Piatok:

Dolná Súča: 07:00 – + Ján a Anna Trúnek a zaťovia               

Sobota:

Dolná Súča : 07:00 – + Karol Sedláček a rodičia z oboch strán   

Nedeľa:

Dolná Súča : 7:30 -Za veriacich farnosti
Hrabovka : 9:00 –
Dolná Súča : 10:30 – + Augustín Štefkovič, rodičia Štefan a Mária           

LITURGICKÝ KALENDÁR:

Ut. – 13. 12. Sv. Lucie, panny, spomienka  
Str. – 14. 12. Nepoškvrnené Počatie Panny Márie, slávnosť, prikázaný
Ne. – 4. adventná nedeľa

  • Do piatka vrátane budú rorátne sv. omše.
  • Hodinu pred sv. omšami bude vyložená sviatosť Oltárna
  • V pondelok bude sviatosť Oltárna vyložená od 8. 00 hod. do sv. omše.
  • Dnes bude poklona Oltárnej sviatosti o 14. 00 hod.
  • Ku chorým pred Vianocami pôjdem v piatok 16. 12. od 8. 00 hod. Nahláste ich v sakristii.
  • Sv. spoveď pred Vianocami za účasti kňazov dekanátu bude v stredu 21. 12. od 15. 00 hod. do 17. 30 hod.