Oznamy na 29.nedeľu cez rok

Pondelok:

Dolná Súča : 18:00 – + rodičia Bartekových Štefan a Helena a svokrovci Hamajoví Ján a Júlia

Utorok:

 Dolná Súča : 18:00 – + Štefan Sedláček, manž. Júlia a súrodenci

Streda:

Dolná Súča : 18:00 –+ Ján Šedivý, syn Igor a rodičia z oboch strán

Štvrtok:

Dolná Súča : 18:00 – + Augustín Gabrhel – 5. rokov od smrti

Piatok:

Dolná Súča: 18:00 – + Martin Vasko a manž. Anna, č. 22

Sobota:

Dolná Súča : 14:00 – sobášna sv. omša – Patrik Mikušinec a Simona Papierniková
Dolná Súča : 15:00 – sobášna sv. omša – Katarína a Peter (Dp. Košík)

Nedeľa:

Dolná Súča : 7:30 -Za veriacich farnosti
Hrabovka : 9:00 –
Dolná Súča : 10:30 – Za zdravie a Božiu pomoc, č. 34  

LITURGICKÝ KALENDÁR:

Po. – 17. 10. Sv. Ignáca Antiochijského, sviatok
Ut. – 18. 10. Sv. Lukáša, evanjelistu, sviatok
Ne. – 30. nedeľa v období cez rok

  • Na budúcu nedeľu bude zbierka na misie
  • Dnes nebude poklona Oltárnej sviatosti a v piatok bude vylužená sviatosť Oltárna od 8. 00 hod.
  • V piatok bude sv. omša za účastí detí. Pred ňou by sa od 17. 30 deti predmodlievali ruženec.
  • Hodinu pred sv. omšami bude vyložená sviatosť Oltárna.
  • V týždni budem spovedať pol hodiny pred sv. omšami v zadnej sakristii. Vojdite do sakristie.