Oznamy na 26.nedeľu cez rok

Pondelok:

Hrabovka: 16:30 –

Dolná Súča : 18:00 – Za zdravie a Božiu pomoc v chorobe pre dcérku

Utorok:

Dolná Súča : 18:00 – + Za rodinu Plekancová a Jurčovu

Streda:

Dolná Súča : 18:00 – + Ján Gabriel – 10. výr. smrti, manž. Valéria, br. Viliam a obaja r.

Štvrtok:

Dolná Súča : 18:00 –

Piatok:

Dolná Súča: 18:00 – + Milan Nápoký, manž. Filoména a starí rodičia

Sobota:

Dolná Súča: 15:00 – sobášna sv. omša – František Dobo a Michaela Šedivá

Nedeľa:

Dolná Súča : 7:30 -+ Štefan Pleva a rodičia
Hrabovka : 9:00 –
Dolná Súča : 10:30 – Za veriacich farnosti

LITURGICKÝ KALENDÁR:


Utr. – 27. 9. Sv. Vincenta de Paul, kňaza, spomienka
Št. – 29. 9. Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov, sviatok
Pia. – 30. 9. Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi,
So. -1. 10. Sv. Teréziez Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi, spomienka
Ne. – 27. nedeľa v období cez rok

  • Na budúcu nedeľu bude prvonedeľná zbierka pre potreby farnosti
  • V piatok bude celodenná poklona Oltárnej sviatosti od 8.00 hod.
  • Dnes o  14. 00 bude poklona Oltárnej sviatosti.
  • V piatok bude sv. omša za účastí detí. Pred ňou by sa od 17. 30 deti predmodlievali ruženec.
  • Hodinu pred sv. omšami bude vyložená sviatosť Oltárna.
  • V pondelok po sv. omši si môžete prísť do sakristie nahlásiť úmysly sv. omší.
  • Ešte sa možno prihlásiť na podomovú návštevu Panny Márie, čo je spojené s jej zvláštnymi milosťami. Môžete tak urobiť vzadu do budúcej nedele..