Oznamy na 24.nedeľu cez rok

Pondelok:

Dolná Súča : 18:00 – + Rozália a Ondrej Grich

Utorok:

Hrabovka: 16:30 –
Dolná Súča : 18:00 – Za zdravie a Božiu pomoc 

Streda:

Dolná Súča : 18:00 – + rodina Pavla a Heleny Michálikových a rodičia z oboch strán

Štvrtok:

Dolná Súča : 7:30 – + rodina Pavla a Heleny Michálikových a rod. z ob. strán
Hrabovka : 9:00 – Na úmysel celebranta
Dolná Súča : 10:30 – + + Karol Holíček a rodičia

Piatok:

Dolná Súča: 18:00 – Poďakovanie za 55. rokov manželstva a prosba o milosť pre celú rodinu

Sobota:

Dolná Súča: 07:00 – +Mária, Augustín Sliva, syn Pavol a vnuk Tomáš

Nedeľa:

Dolná Súča : 7:30 -Mária, Augustín Sliva, syn Pavol a vnuk Tomáš
Dolná Súča : 9:00 – Za veriacich farnosti
Hrabovka : 10:30 – Za veriacich farnosti – hodová slávnosť

LITURGICKÝ KALENDÁR:

Po. – 12. 9. Mena Panny Márie, spomienka
Utr. – 13. 9. Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
Str. – 14. 9. Povýšenie svätého Kríža, sviatok
Št. – 15. 9. Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, slávnosť
Pia. -16. 9. Sv. Kornela, pápeža a Cypriána, biskupa, mučeníkov, spomienka
Ne. – 25. nedeľa v období cez rok

  • V piatok bude celodenná poklona Oltárnej sviatosti od 8.00 hod.
  • Dnes o  14. 00 bude poklona Oltárnej sviatosti.
  • Dnes bude prvonedeľná zbierka pre potreby farnosti, na opravu fary.
  • V piatok bude sv. omša za účastí detí. Pred ňou by sa od 17. 30 deti predmodlievali ruženec.
  • Hodinu pred sv. omšami bude vyložená sviatosť Oltárna.
  • Na budúcu nedeľu budú v Hrabovke hody. Pred hodami budem spovedať pol hodiny pred svätými omšami. Účasťou na hodovej sv. omši môžeme získať úplné odpustky.
  • V Hrabovke bude hodová ofere