Oznamy na 23.nedeľu cez rok

Pondelok:

Hrabovka : 16:30 – Milan Jankovec a rodičia
Dolná Súča : 18:00 – + Jozef Žucha, Júlia Žuchová a rodičia z oboch strán

Utorok:

Dolná Súča : 07:00 – + Za rodinu Štefankovú a Jurčovú 

Streda:

Štvrtok:

Dolná Súča : 18:00 – + Veronika a Ondrej Holíčeka synovia

Piatok:

Dolná Súča: 18:00 – + rodina Miklasová, Vyboštoková

Sobota:

Dolná Súča: 07:00 – + Júlia Hlávková, rodičia a súrodenci

Nedeľa:

Dolná Súča : 7:30 – + rodina Pavla a Heleny Michálikových a rod. z ob. strán
Hrabovka : 9:00 – + Pavol Repa
Dolná Súča : 10:30 – Za veriacich farnosti

LITURGICKÝ KALENDÁR:
Str. – 7. 9. Sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckého a Štefana Pongrácza, kňazov a mučeníkov, spomienka
Št. – 8. 9. Narodenie Panny Márie, sviatok
Ne. – 24. nedeľa v období cez rok

  • V piatok bude celodenná poklona Oltárnej sviatosti od 8.00 hod
  • Dnes o  14. 00 bude poklona Oltárnej sviatosti.
  • Dnes bude prvonedeľná zbierka pre potreby farnosti, na opravu fary.
  • Po sv. omši Vám p. Martin Michalík krátko povie o oprave domu EDO. Peniaze na opravu získali od sponzorov a chcú Vás poprosiť o brigádnu pomoc.
  • V piatok bude sv. omša za účastí detí. Pred ňou by sa od 17. 30 deti predmodlievali ruženec. Nácvik piesní bude o 16. 30 v dome hviezdička. Deti, ktoré by chceli spievať nech tam prídu.
  • Dňa 11. 9. bude sv. omša slúžená pri kaplnke ružencovej Panny Márie v Polníkoch. Odchod autobusu z námestia bude o 10. 00 hod.
  • Nitrianska diecéza v spolupráci s Kňazským seminárom sv. Gorazda v Nitre a Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre otvára na jeseň tohto roku už šiesty ročník Nitrianskej animátorskej školy pod názvom „P.S. Animátorská škola“. Ide o projekt zameraný na formáciu mladých ľudí od 17 rokov, ktorí majú túžbu hlbšie poznať pravdy viery, prehĺbiť svoj duchovný a modlitbový život a ktorí zároveň cítia nadšenie komunikovať tieto hodnoty svojim rovesníkom. Bližšie informácie nájdete na plagátoch, na webovej stránke biskupstva a facebookovej stránke „Mládež Nitrianskej diecézy“. Prihlasovať sa je možné do konca septembra na mailovej adrese mladeznr@gmail.com.“
  • Neinvestičný fond Beňadik a Farský úrad Skalka n. V. vás pozývajú na benefičný MARIÁNSKY KONCERT v nedeľu 11.9.2022 o 19.30 v Piaristickom kostole v Trenčíne. Výťažok koncertu pôjde na obnovu Kláštora na Skalke.