Oznamy na 2. Veľkonočnú nedeľu Božieho milosrdenstva

Pondelok:

Dolná Súča : 7:30 -+ Alojzia Čapáková

Utorok:

Dolná Súča : 07:00 –+ Rožník Štefan, manž. Mária a deti Ján a Helena, č. 389    
Hrabovka : 18:00 –

Streda:

Dolná Súča : 07:00 – + Za šťastnú hodinu smrti  

Štvrtok:

Dolná Súča : 07:00 – + Rudolf Vasko a oboji rodičia; Anna Vlková a zať Daniel

Piatok:

Dolná Súča: 07:00 – + Ján Psota, manž. Anna a syn Anton

Sobota:

Dolná Súča: 15:00 – sobášna sv. omša – J. Gajdošík – T. Štáblová     

Nedeľa: Božieho milosrdenstva

Dolná Súča : 7:30 – Za veriacich farnosti
Hrabovka : 9:00 –
Dolná Súča : 10:30 –+ František Ondrišák  

LITURGICKÝ KALENDÁR:

Svätý týždeň:

NE – 3. Veľkonočná  nedeľa