Oznamy VEĽKONOČNÁ NEDEĽA PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA

Pondelok:

Dolná Súča : 7:30 – Na úmysel celebranta
Hrabovka : 9:00 –
Dolná Súča : 18:00 – + Helena Oriešková výročná    

Utorok:

Dolná Súča : 18:00 –+ kňaz Jozef Oliš a rodičia  

Streda:

Dolná Súča : 07:00 – + Za šťastnú hodinu smrti  

Štvrtok:

Dolná Súča : 18:00 – + Rudolf Vasko a obaja rodičia; Anna Vlková a zať Daniel

Piatok:

Dolná Súča: 18:00 – + Juraj Čičo, manž. Irena a syn Pavol

Sobota:

Dolná Súča: 07:00 – + Jozef a Eva Ondruškoví a deti  

Nedeľa: Božieho milosrdenstva

Dolná Súča : 7:30 – Za veriacich farnosti
Hrabovka : 9:00 –
Dolná Súča : 10:30 – + Martin Vasko a manž. Anna, č. 22

LITURGICKÝ KALENDÁR:

Svätý týždeň:

NE – 2. Veľkonočná  nedeľa – Nedeľa Božieho milosrdenstva   


• Hodinu pred sv. omšami bude vyložená sviatosť Oltárna.
• V piatok nebude vyložená sviatosť Oltárna.
• V piatok bude sv. omša rodín a po sv. omši ste všetci srdečne pozvaní na agapé do Domky.
Úplné odpustky  spojené s modlitbou Korunka Božieho milosrdenstva

Každý, kto si v 2. veľkonočnú nedeľu – nedeľu Božieho milosrdenstva pri verejnom vystavení obrazu Božieho milosrdenstva v kostole alebo v kaplnke nábožne uctí tento obraz a splní predpísané podmienky na získanie úplných odpustkov (svätá spoveď, sväté prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca) a pomodlí sa Modlitbu Pána a Verím v Boha a pridá k tomu nábožný vzdych vzývajúci Božie milosrdenstvo (napr. Milosrdný Ježišu, dôverujem ti), môže získať úplné odpustky pre seba alebo pre duše v očistci podľa Dekrétu o odpustkoch, ktoré sa viažu na úkony úcty k Božiemu milosrdenstvu, ktorý vydala 29. 6. 2002 Apoštolská penitenciária a odobril ho svojím podpisom pápež Ján Pavol II. 
• Odkazy na články o odpustkoch spojených s Božím milosrdenstvom : https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-komisii-a-rad-kbs/c/odpoved-ohladom-uplnych-odpustkov-spojene-s-korunkou-bozieho-milosrdenstva

https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/pastierske-listy-konferencie-biskupov-slovenska/c/pastiersky-list-konferencie-biskupov-slovenska-k-mimoriadnemu-svatemu-roku-milosrdenstva