Oznamy na 2. pôstnu nedeľu (14.3.-20.3.2022)

Pondelok:
Kňazský deň

Utorok:

Hrabovka : 16:30  + rod. Kubicová
Dolná Súča : 18:00 –  + Katarína a Jozef Kolínek, + syn Milan

Streda:

Dolná Súča : 18:00 –  + starí rodičia Kolínkoví a Žúžioví

Štvrtok:

Dolná Súča : 18:00 – + Júlia a Štefan Sliva, synovia Miloš a Jozef, starí rodičia

Piatok

Dolná Súča : 17:15  + Krížová cesta detí a mládeže
Dolná Súča : 18:00 – za Božie požehnanie do rodinných vzťahov

Sobota: 

Hrabovka : 9:00 – + Hrabovka – + rod. Stehlová a Jaroslav
Dolná Súča: 10:30 – + Ján Trnavský, manželka Mária a deti

Nedeľa: 

Dolná Súča : 7:30 za farníkov
Hrabovka : 9:00 + Rapšíková
Dolná Súča : 10:30 – + Alojz a manželka Anna

LITURGICKÝ KALENDÁR:
SO – sv. Jozef, ženích Preblahoslavenej Panny Márie – slávnosť

  • Celodenná poklona bude v piatok od 8:00 hod.
  • Dnes (nedeľa 13.3.) o 15h bude krížová cesta žien
  • Na 3.pôstnu nedeľu bude o 15.00 hod. krížová cesta manželov
  • Pán Boh zaplať za upratovanie kostola a kaplnky v Hrabovke.
  • Dnes je zbierka na charitu
  • Na potreby farnosti sa vyzbieralo 729,-€
  • Na webovej stránke farnosti www.fara.dolnasuca.sk sa môžete oboznámiť s druhou témou Synodálnej cesty s názvom Slávenie a Vyjadrenie názoru. Po spoločnom rodinnom uvažovaní zašlite svoje odpovede na pomocné otázky k danej téme na farský mail: faradsuca@gmail.com