Oznamy na 2. Nedeľu po narodení Pána (2.1.2022)

Pondelok:

Dolná Súča: 7:00 – + Jozef Vašíček a rodičia

Utorok:

Dolná Súča: 18:00 –  + Lukáč Michalík, rodičia a súrodenci.

Streda:

Dolná Súča: 7:00 –  + Irena Pagáčová

Štvrtok:

Dolná Súča: 7:30 – Za farníkov

Hrabovka: 9:00

Dolná Súča: 10:30 – + Členovia rodín Pastorákovej a Holíčkovej

Piatok:

Dolná Súča: 18:00 –  + Jozef a Veronika Hankoví

Sobota: 

Dolná Súča: 7:00 – + Štefan Trúnek manželka Mária, dcéry a zaťovia

Nedeľa: 

Dolná Súča : 7:30 za farníkov

Hrabovka : 9:00

Dolná Súča : 10:30 – ZBP a poďakovanie pri 30 výročí sobáša

LITURGICKÝ KALENDÁR:

PO – Najsvätejšieho Mena Ježiš, ľ. spomienka
ŠT – Zjavenie Pána – Traja Králi, slávnosť
NE – Krst Pána, sviatok

  • Celodenná poklona bude v piatok od 8:00 hod.
  • Vo štvrtok na slávnosť Zjavenia Pána požehnáme vodu, soľ, kriedu a tymian.
  • Požehnanie Vašich novostavieb bude v našej farnosti prebiehať vo štvrtok od 13:00 hod., prípadne budúcu nedeľu. Prosím tých, ktorí chcú si dať požehnať príbytok, aby sa v sakristii kostola zapísali s číslom domu.
  • Budúcou nedeľou sa končí vianočné obdobie.
  • V piatok po sv. omši upratujú kostol deti.
  • Prispieť na potreby farnosti môžete na č. ú.: SK84 0900 0000 0000 4169 3456
  • Bohuznámi darcovia obetovali na potreby farnosti: 2×20€, 2x 100€. Pán Boh odmeň!
  • Dnes bude prvonedeľná zbierka na potreby farnosti.
  • Pán Boh zaplať za upratovanie kostola a okolia kostola.
  • Dnes po veľkej sv. omši vyhodnotíme Lego-Betlehemy.