Oznamy na 2. nedeľu cez rok (17.1-23.1.2022)

Pondelok:

Dolná Súča : 7:00 – + Rodičia Podolákoví a Trunkoví

Utorok:

Hrabovka : 16:30

Dolná Súča : 18:00 –  + Milan Holíček a rodičia z oboch strán

Streda:

Dolná Súča : 7:00 –  + Hedviga Kvasnicová

Štvrtok:

Dolná Súča : 18:00 – + Viktor, Peter, Jozef Jánsky

Piatok

Dolná Súča : 18:00 –  ZBP a poďakovanie za 50 rokov života

Sobota: 

Dolná Súča : 7:00 – + Štefánia Bahnová (2. výr.)

Nedeľa: 

Dolná Súča : 7:30 za farníkov

Hrabovka : 9:00

Dolná Súča : 10:30 – + Marek Vendžúr (30. dňová)

LITURGICKÝ KALENDÁR:
PO – Sv. Antona, opáta, spomienka
ŠTV – Sv. Šebastiána, mučeníka, ľ. spomienka
PIA – Sv. Agnesy, panny a mučenice, spomienka
NE – 3. nedeľa v cezročnom období, Nedeľa Božieho Slova

  • Celodenná poklona bude v piatok od 8:00 hod.
  • Tento týždeň po sv. omšiach budem zapisovať vaše úmysly sv. omší.
  • Prispieť na potreby farnosti môžete na č. ú.: SK84 0900 0000 0000 4169 3456
  • Pán Boh zaplať za upratovanie kostola a okolia kostola.
  • Dnes končia on-line prenosy sv. omší z nášho kostola.