Oznamy na 2. adventnú nedeľu (05.12.2021)

Pondelok: + František Merička

Utorok: + Rudolf Lukšo a rodičia z oboch stránúmysel

Streda: + Jozef Borot a Manželka Júlia

Štvrtok:+ Ján Trúnek

Piatok: ZBP pre spoločenstvo Modlitieb Matiek

Sobota: + Štefan Gabrhel, manželka a synovia

Nedeľa: Dolná Súča : 10:30 Online – za farníkov (sv. omša aj za prítomnosti ľudí, max. 30 v režime OP )

LITURGICKÝ KALENDÁR:

PO – Sv. Mikuláša, biskupa, ľ. spomienka
UT – Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi
STR – Sv. Nepoškvrnené počatie Panny Márie, slávnosť
NE – Tretia adventná nedeľa

 • Celodenná poklona bude v piatok od 8:00 hod. uschovanie Sviatosti oltárnej bude o 17:00 hod.
 • Individuálna pastoračná starostlivosť (adorácia, sv. prijímanie, sv. spoveď):
  • v NEDEĽU od 14:00 – 15:00 v kostole
  • v STREDU od 16:00 – 17:00 v kostole
  • v PIATOK od 16:00 – 17:00 v kostole
 • Prispieť na potreby farnosti môžete na č. ú.: SK84 0900 0000 0000 4169 3456 (do poznámky prosím uveďte, že ide o dar).
 • Nová WEB stránka farnosti: https://fara.dolnasuca.sk/
 • Spovedanie chorých, ktorých ste nahlásili bude prebiehať vo štvrtok.
 • Pán Boh zaplať za upratovanie kostola a okolia kostola.
 • Všetkým, čo pomáhali pri stínaní lipy a upratovaní Pán Boh odmeň!
 • Adventná hra
 • Mária s Jozefom sa aj vďaka tvojej každodennej modlitbe tento týždeň už približujú k Betlehemu. Vôbec to však pre nich nie je jednoduchá cesta. Mária je už v pokročilom štádiu tehotenstva a cesta, ktorú absolvujú peši a na somárikovi, meria 140 km. Pozývame ťa sprevádzať ich na ich ceste tento týždeň dobrými skutkami. Papier s dobrými skutkami znovu nájdeš pri bočnom vchode do kostola. A možno aj s malým prekvapením od sv. Mikuláša.