Oznamy na 18.nedeľu cez rok

Pondelok:

Dolná Súča : 18:00 – Za zdravie a Bpžiu pomoc pre Alžbetu a + Ján

Utorok:

Hrabovka : 16:30 – Na úmysel celebranta
Dolná Súča : 18:00 – + Rudolf Lukšo a oboji rodičia, + Jozef Hanak, manž. a oboji rodičia

Streda:

Dolná Súča : 18:00 – + Rožník Štefan, manželka. Alžbeta, dcera Štefánia

Štvrtok:

Dolná Súča : 08:00 – + Štefan Hamar a rodičia

Piatok:

Hrabovka : 16:00 – Na úmysel ordinára
Dolná Súča: 18:00 – + Ján Grúlik, manž. Júlia a synovia

Sobota:

Dolná Súča: 07:00 – + Ján Miklas

Nedeľa:

Dolná Súča : 7:30 – Za veriacich farnosti
Hrabovka : 9:00 – Augustín, Mária a dcéra Marcela
Dolná Súča : 10:30 – + Milan Holíček, rodičia a súrodenci

LITURGICKÝ KALENDÁR:

Po. – Sv.Alfonz Mária z Ligouri, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
Štv. – Sv. Jána Márie Vianneya, kňaza, spomienka
So. – Premenenie Pána, sviatok
Ne. – 19. nedeľa v období cez rok

  • V piatok bude celodenná poklona Oltárnej sviatosti od 8.00 hod
  • V piatok je prvý piatok v mesiaci. spovedať budeme vždy hodinu pred večernými sv. omšami a pol hodinu pred rannou. Po sv. omši upratujú kostol deti.
  • V  piatok od 9:00 hod. budem spovedať chorých, nahlaste si ich v sakristii.
  • Na budúcu nedeľu bude prvonedeľná zbierka na potreby farnosti.
  • Dnes bude poklona Oltárnej sviatosti o 15:00 hod.

Hrabovka

  • Spovedať prvopiatkových chorých budem v utorok o :15hod.
  • Spovedať budeme v utorok hodinu a v piatol pol hodinu pred sv. omšou, od 15:30 hod.
  • Hodinu pred sv. omšami bude vyložená sviatosť Oltárna.