Oznamy na 15.nedeľu cez rok

Pondelok:

Kňažský deň

Utorok:

Dolná Súča : 15:00 – pohrebná sv. omša a pohreb –  + Miloš Oriešek

Streda:

Dolná Súča : 18:00 – Za zdravie a Božie požehnanie pre dcéru Helenu a jej manžela

Štvrtok:

Dolná Súča : 18:00 – + Monika – 30 dní od smrti

Piatok:

Dolná Súča: 18:00 –+ otec Ján Kristín a rodičia z oboch strán – výročná

Sobota:

Dolná Súča: 07:00 – + Štefan Rožník, manž. Mária, č. 389, syn Ján, manž. Pavla a vnuk Vlado

Nedeľa:

Dolná Súča : 7:30 – Michal Hamaj a rodičia z oboch strán
Hrabovka : 9:00 – Za veriacich farnosti
Dolná Súča : 10:30 – Púť na Skalke

LITURGICKÝ KALENDÁR:

Po – sv. Benedikta, opáta, patróna Európy, sviatok
Pia – sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
NE – 16. nedeľa v období cez rok

  • V piatok bude celodenná poklona Oltárnej sviatosti od 8.00 hod
  • Odchod autobusov v nedeľu 17. 7. na Skalku: 8. 45 z Hornej Súče; 9. 00 z Nemšovej. Naspäť od kláštora o 12. 30 hod.