Oznamy na 12.nedeľu cez rok – Deň otcov

Pondelok:
Dolná Súča : 15:00 – + Monika, pohrebná sv.omša

Utorok:

Hrabovka: 16:30 – + rodina Štefkovičová a Chmelinová
Dolná Súča : 18:00 – + Alojz Hanzel, 10.výročie od smrti

Streda:

Dolná Súča : 18:00 – + Ján a Anna Psotoví, syn Anton

Štvrtok:

Dolná Súča : 18:00 – + Anton Čechovský a rodičia

Piatok:

Dolná Súča: 18:00 -+ Jozef Šiveň a manželka

Sobota:

Dolná Súča: 07:00 –+ Ladislav Hamaj a manželka

Nedeľa:

Dolná Súča : 7:30 – + Ján Gabrhel, 3.výročie
Hrabovka : 9:00 – + Ladislav, manž.EvaHlucháňoví, syn Anton
Dolná Súča : 11:00 – Za Božie požehnanie pre Štefana a Máriu k 50.výročiu manželstva

LITURGICKÝ KALENDÁR:

UT – Alojz Gonzága, rehoľník
ŠTV – narodenie sv.Jána Krstiteľa
PIA – Najsvätejšie Srdce Ježišovo
SO – Nepoškvrnené Srdce Preblahoslavenej Panny Márie• V piatok bude celodenná poklona Oltárnej sviatosti od 8.00h.
• Pán Boh zaplať za obetavú službu pri upratovaní kostola.
• Kto sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby „Najmilší Ježišu“ na slávnosť Najsv.Srdca Ježišovho, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky

Hrabovka

  • Pán Boh zaplať za upratovanie kaplnky.