Oznamy na 10. nedeľa v Cezročnom období

Pondelok:

Dolná Súča : 18:00 –    

Utorok:

Dolná Súča : 14:30 – +  

Hrabovka : 17:00 –   

Streda:

Dolná Súča : 18:00 – +  

Štvrtok:

Dolná Súča : 18:00 – +   

Piatok:

Hrabovka: 16:30 –
Dolná Súča: 18:00 -+          

Sobota:


Dolná Súča : 07:00 –  +

Nedeľa:

Dolná Súča : 7:30 -Za veriacich farnosti
Hrabovka : 9:00 –
Dolná Súča : 10:30 – +     

LITURGICKÝ KALENDÁR:
Po. – 5. 6. Svätého Bonifáca, biskupa a mučeníka, spomienka
Štv. – 8. 6.  Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, PRIKÁZANÁ SLÁVNOSŤ 
Ne. – 11.6. 10. nedeľa v Cezročnom období  

  • Hodinu pred sv. omšami bude vyložená sviatosť Oltárna.  
  • V piatok bude sviatosť Oltárna vyložená od 8. 00 hod do sv. omše.
  • Dnes bude o 14. 00 hod. krížová cesta žien, po nej výmena ružencových ceduliek a potom poklona Oltárnej sviatosti. O týždeň bude krížová cesta manželov.
  • V piatok o 17. 30 bude krížová cesta s deťmi a po nej sv. omša za účasti detí. V piatok budem spovedať od 17. 00 do 17. 20 hod. Pred krížovou cestou odložím Sviatosť Oltárnu
  • Na budúcu nedeľu bude zbierka pre prenasledovaných kresťanov a vojnových utečencov.