Oznamy na 1. pôstnu nedeľu (7.3.-13.3.2022)

Pondelok:
Dolná Súča : –  Kňazský deň

Utorok:

Hrabovka : 16:30  + rod. Repová
Dolná Súča : 18:00 –  + Ondrej Lukšo

Streda:

Dolná Súča : 18:00 –  ZBP Júlia

Štvrtok:

Dolná Súča : 18:00 – + Ivan Čechovský, 30 dňová

Piatok

Dolná Súča : 17:15  + Krížová cesta detí a mládeže
Dolná Súča : 18:00 – + Júlia Zajková, + Ján MIklas

Sobota: 

Dolná Súča : 7:00 – + Štefan Birás, manželka Mária, zaťovia a nevesta

Nedeľa: 

Dolná Súča : 7:30 za farníkov

Hrabovka : 9:00+ rod.Ondrášková

Dolná Súča : 10:30 – + Štefan Pleva, manželka Anna a rodičia z oboch strán

LITURGICKÝ KALENDÁR:

  • Pôstne obdobie
  • Celodenná poklona bude v piatok od 8:00 hod.
  • Dnes (nedeľa 6.3.) o 14h bude výmena Ružencových tajomstiev a o 15h bude krížová cesta mužov
  • Na 2.pôstnu nedeľu bude o 15.00 hod. krížová cesta žien
  • Pán Boh zaplať za upratovanie kostola a kaplnky v Hrabovke.
  • Dnes je 1.nedeľná zbierka na potreby farnosti
  • Budúcu nedeľu (13.3.) bude zbierka na charitu
  • Na webovej stránke farnosti sa môžete oboznámiť s prvou témou Synodálnej cesty s názvom Spoločníci na ceste. Po spoločnom rodinnom uvažovaní zašlite svoje odpovede na pomocné otázky k danej téme na farský mail: faradsuca@gmail.com