Oznamy na 1. Nedeľu po narodení Pána ( nedeľa 26.12.2021-2.1.2022)

Utorok:

Dolná Súča: 14:00 –  + Marek Vendžúr (pohrebná sv. omša s pohrebnými obradmi)

Streda:

Dolná Súča: 7:00 –  + Štefan  a Júlia Vavroví, syn Martin s manželkou a zať Vladimír

Štvrtok:

Dolná Súča: 18:00 – + Rastislav Blažej

Piatok:

Hrabovka: 16:00

Dolná Súča: 17:00 –  + Rudolf a Mária Gabrheloví

Sobota: 

Dolná Súča: 7:30 – Za farníkov

Hrabovka: 9:00

Dolná Súča: 10:30 – + Z rodiny Jankovičovej

Nedeľa: 

Dolná Súča : 7:30 za farníkov

Hrabovka : 9:00

Dolná Súča : 10:30 – + Gregor a rodičia z oboch strán

LITURGICKÝ KALENDÁR:

PO –   Sv. Jána, apoštola a evanjelistu, sviatok

UT –   Sv. Neviniatok, mučeníkov, sviatok

PIA –  Sv. Silvestra I., pápeža, spomienka

SO –   Slávnosť Panny Márie Bohorodičky

NE –   Druhá nedeľa po narodení Pána

  • Celodenná poklona tento týždeň nebude.
  • V piatok na konci sv. omši bude koncoročná ďakovná pobožnosť. Pri speve Teba, Bože, chválime možno za obvyklých podmienok získať odpustky.
  • Prispieť na potreby farnosti môžete na č. ú.: SK84 0900 0000 0000 4169 3456
  • Pán Boh zaplať všetkým tým, ktorí prispeli na potravinovú zbierku pre núdznych v našej farnosti.
  • Bohuznámi darcovia obetovali na potreby farnosti: 30€, 3x 50€. Pán Boh odmeň!
  • V sobotu na Slávnosť Panny Márie Bohorodičky bude novoročná ofera!
  • Na budúcu nedeľu bude prvonedeľná zbierka na potreby farnosti.
  • Pán Boh zaplať za upratovanie kostola a okolia kostola.
  • Ďakujeme všetkým tým, ktorí sa zapojili do adventnej hry. Tiež za ozdoby na stromček. Na budúcu nedeľu po veľkej sv. omši vyhodnotíme Lego-Betlehemy.