Oznamy na 1. adventnú nedeľu (28.11.2021)

Pondelok: Súkromne za farníkov

Utorok: Na úmysel

Streda: + Viliam Oriešek a súrodenci

Štvrtok:+ Augustín Michalík a rodina Šuleková

Piatok: + Rodičia Bartekoví a Hamajoví

Sobota: + Jozef Sliva

Nedeľa: Dolná Súča : 10:00 Online – za farníkov

LITURGICKÝ KALENDÁR:

UT – Sv. Ondreja, apoštola, sviatok
ŠT – Sv. Františka Xaverského, kňaza
SO – Sv. Jána Damascénskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi, ľ. spomienka
NE – Druhá adventná nedeľa

 • Celodenná poklona bude v piatok od 8:00 hod. uschovanie Sviatosti oltárnej bude o 17:00 hod.
 • Individuálna pastoračná starostlivosť (možnosť adorácie Oltárnej sviatosti):
  • v NEDEĽU od 14:00 – 15:00 v kostole
  • v STREDU od 16:00 – 17:00 v kostole
  • v PIATOK od 16:00 – 17:00 v kostole
 • Adventné vence si môžete priniesť na požehnanie cez poobednú adoráciu a po skončení budú požehnané a potom si ich môžete vziať.
 • Prispieť na potreby farnosti môžete na č. ú.: SK84 0900 0000 0000 4169 3456 (do poznámky prosím uveďte, že ide o dar)
 • Pán Boh zaplať za upratovanie kostola a okolia kostola. Všetkým, čo pomáhali pri stínaní lipy.

 • Adventná hra
 • Milé deti, aj tento rok sme pre vás pripravili hru, vďaka ktorej sa spoločne pripravíme na Vianočné sviatky. Mária s Jozefom sa už vydali na cestu do Betlehema, kam ich zavolal cisár Augustus zapísať sa. Každý týždeň nás čakajú úlohy, ktoré budeme spoločne s nimi plniť. Prvý list s úlohami si už dnes po svätej omši a počas celej nedele môžete vyzdvihnúť vonku pri bočnom vchode (tak ako minulý rok). Tento týždeň bude venovaný modlitbe. Na každý deň je pripravený jeden úmysel. Ale o tom sa už dozvieš viac v pripravenom liste. Tešíme sa, že sa zapojíte.