Oznamy 4. pôstna nedeľa

Pondelok:


Hrabovka : 16:30 –
Dolná Súča : 18:00 – Za Božiu pomoc pre rodinu             

Utorok:

Dolná Súča : 18:00 – Za šťastný pôrod           

Streda:

Dolná Súča : 18:00 – Helena Pagáčová – 30 dní od smrti

Štvrtok:

Dolná Súča : 18:00 – + Jozef Krajčo          

Piatok:

Dolná Súča: 18:00 – + Štefan Sabadka, manž. Alžbeta a synovia             

Sobota:


Dolná Súča : 07:00 –  + Štefan Sabadka, manž. Alžbeta a synovia     

Nedeľa:

Dolná Súča : 7:30 -Za veriacich farnosti
Hrabovka : 9:00 –
Dolná Súča : 10:30 – + Jozef Hlávek, oboji rodičia a zať                 

LITURGICKÝ KALENDÁR:
Po. – 20.3. Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie, slávnosť 
So. – 25.3. Zvestovanie Pána, slávnosť
Ne. – 5. pôstna nedeľa   

  • Hodinu pred sv. omšami bude vyložená sviatosť Oltárna.  
  • V piatok bude sviatosť Oltárna vyložená od 8. 00 hod do sv. omše.
  • Dnes bude o 14. 00 hod. krížová cesta žien, po nej výmena ružencových ceduliek a potom poklona Oltárnej sviatosti. O týždeň bude krížová cesta manželov.
  • V piatok o 17. 30 bude krížová cesta s deťmi a po nej sv. omša za účasti detí. V piatok budem spovedať od 17. 00 do 17. 20 hod. Pred krížovou cestou odložím Sviatosť Oltárnu
  • Na budúcu nedeľu bude zbierka pre prenasledovaných kresťanov a vojnových utečencov.