Oznamy 4. nedeľa v období cez rok

Pondelok:

Dolná Súča : 18:00 – Za rodinu Holíčkovú a Pastorákovú     

Utorok:

Dolná Súča : 14:30 – + Peter Gazdík – pohrebná sv. omša a pohreb 

Hrabovka : 17:00 –   

Streda:

Dolná Súča : 18:00 – + Štefan Trúnek, manž. Mária a zaťovia  

Štvrtok:

Dolná Súča : 18:00 – + Jozef Dužek, manž. Anna a syn Ondrej   

Piatok:

Hrabovka: 16:30 –
Dolná Súča: 18:00 -+ Ján a Anna Trúnek a zaťovia         

Sobota:


Dolná Súča : 07:00 –  + Hanek Jozef a manž. Veronika  

Nedeľa:

Dolná Súča : 7:30 -Za veriacich farnosti
Hrabovka : 9:00 –
Dolná Súča : 10:30 – + Viera Michalíková – 30 dní od smrti      

LITURGICKÝ KALENDÁR:
Ut. – 31. 1. Sv. Jána Bosca, kňaza, spomienka
Štv. – 02. 2. Obetovanie Pána, sviatok
Ne. – 5. nedeľa v období cez rok 

  • Hodinu pred sv. omšami bude vyložená sviatosť Oltárna.  
  • V piatok bude sviatosť Oltárna vyložená od 7. 00 hod do sv. omše.
  • Dnes bude poklona Oltárnej sviatosti o 14. 00 hod.
  • Na budúcu nedeľu bude prvonedeľná zbierka pre potreby farnosti.
  • Vo štvrtok na Hromnice bude požehnanie hromničných sviec.
  • V prvý piatok na konci sv. omše udelím svätoblažejské požehnanie.
  • Pred prvým piatkom budem spovedať hodinu pred sv. omšami. V Hrabovke budem spovedať v utorok hodinu pred svätou omšou a v piatok pol hodinu pred sv. omšou. Sviatosť Oltárna bude vyložená pol hodiny pre poklonou spovedaním.
  • V prvý piatok budú upratovať deti.
  • V dňoch od 1.8. do 6.8.2023 sa v Lisabone uskutočnia Svetové dni mládeže za účasti pápeža Františka. Registrácia slovenských účastníkov vo veku od 15 do 30 rokov je spustená na stránke https://svetovednimladeze.sk/prihlasovanie/, kde záujemcovia nájdu aj ďalšie bližšie informácie. Cena balíka pútnika na SDM je 310 eur. Za Nitriansku diecézu pôjde autobus, ktorého cena sa predbežne pohybuje okolo 305 eur (cesta tam aj späť). Účastníci sa môžu prihlasovať na spomínanej stránke do konca mája, kedy sa registrácia ukončí.“
  • „Slovenská katolícka charita pozýva 8. februára veriacich k modlitbe a to pri príležitosti liturgickej spomienky sv. Bakhity. Svätý Otec František vyhlásil tento deň za Medzinárodný deň modlitby a povedomia o obchodovaní s ľuďmi. Modlitbové pásmo sa bude vysielať na Rádiu Lumen o 21.00 hodine.“