Oznamy 3. nedeľa v období cez rok

Pondelok:

Dolná Súča : 18:00 – Zuzana Trúnková – 30 dní od smrti    

Utorok:

Dolná Súča : 18:00 – + Vilma Micháliková, rod. Plevová – 30 dní od smrti a otec Pavol      

Streda:

Dolná Súča : 18:00 – + Viera Šedivá – 30 dní od smrti 

Štvrtok:

Dolná Súča : 18:00 – + Jozef Oliš

Piatok:

Dolná Súča: 18:00 – + Viera Šedivá – 30 dní od smrti          

Sobota:


Dolná Súča : 07:00 –  Za dar viery a požehnanie pre brata s rodinou

Nedeľa:

Dolná Súča : 7:30 -Za veriacich farnosti
Hrabovka : 9:00 –
Dolná Súča : 10:30 – + Milan Holíček a rodičia   

LITURGICKÝ KALENDÁR:
Ut. – 24. 1. Sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
St. – 25. 1. Obrátenie sv. apoštola Pavla, sviatok
Štv. – 26. 1. Sv. Timoteja a Títa, biskupov, spomienka
So. – 28. 1.  Sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka
Ne. – 4. nedeľa v období cez rok 

  • Hodinu pred sv. omšami bude vyložená sviatosť Oltárna.  
  • V piatok bude sviatosť Oltárna vyložená od 8. 00 hod do sv. omše.
  • Dnes bude poklona Oltárnej sviatosti o 14. 00 hod.