Oznamy na 3. nedeľu cez rok 24. 1. – 30. 1. 2022


Utorok:

Dolná Súča : 18:00 –  + Ján Šedivý, syn Milan a rodičia z oboch strán

Streda:

Dolná Súča : 7:00 –  + Ondrej Štefko, brat Ján a rodičia z oboch strán

Štvrtok:

Dolná Súča : 18:00 – + Viktor, Peter, Jozef Jánsky

Piatok

Dolná Súča : 18:00 – + Viktória (nenarodené dieťa)

Sobota: 

Dolná Súča : 7:00 – + Jozef Oriešek (30. dňová)

Nedeľa: 

Dolná Súča : 7:30 za farníkov

Hrabovka : 9:00

Dolná Súča : 10:30 – + Mária Plevová (10. výr.) a manžel Ján

LITURGICKÝ KALENDÁR:
PO – Sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
UT – Obrátenie sv. Pavla, apoštola, sviatok
ST – Sv. Timoteja a Títa, biskupov, spomienka
ŠTV – Sv. Angely Merici, panny, ľ. spomienka
PIA – Sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka
NE – 4. nedeľa v cezročnom období, Nedeľa Božieho Slova

  • Celodenná poklona bude v piatok od 8:00 hod.
  • Tento týždeň odchádzam na dovolenku, počas týždňa ma bude zastupovať pán farár zo Skalky nad Váhom. V prípade súrneho zaopatrovania a pohrebu volajte na faru alebo na t. č.: 0903 504 934
  • Na potreby farnosti prispeli bohuznámi po: 100€ a 50€
  • Pán Boh zaplať za upratovanie kostola a okolia kostola.