Oznamy 2. pôstna nedeľa

Pondelok:

Dolná Súča : 18:00 – + Ondrej Lukšo a rodičia         

Utorok:

Hrabovka : 16:30 –
Dolná Súča : 18:00 – + Jozef Šedivý a manž. Helena           

Streda:

Dolná Súča : 18:00 – + rodina Uhrová a manž. Mariana

Štvrtok:

Dolná Súča : 18:00 – + Katarína a Štefan Vendžúr          

Piatok:

Dolná Súča: 18:00 – + Jozef Grúlik, švagor Anton a oboji rodičia           

Sobota:


Dolná Súča : 07:00 –  + Šiveň Jozef a rodičia     

Nedeľa:

Dolná Súča : 7:30 -Za veriacich farnosti
Hrabovka : 9:00 –
Dolná Súča : 10:30 – Na poďakovanie za dožitých 80 rokov života           

LITURGICKÝ KALENDÁR:

Ne. – 7. nedeľa v období cez rok

  • Hodinu pred sv. omšami bude vyložená sviatosť Oltárna.  
  • V piatok bude sviatosť Oltárna vyložená od 8. 00 hod do sv. omše. Večer bude sv. omša za účastí detí. Pred sv. omšou sa budú modliť ruženec.
  • Dnes bude o 14. 00 hod. krížová cesta žien, po nej výmena ružencových ceduliek a potom poklona Oltárnej sviatosti. O týždeň bude krížová cesta manželov.
  • V piatok o 17. 30 bude krížová cesta s deťmi a po nej sv. omša za účasti detí. V piatok budem spovedať od 17. 00 do 17. 20 hod. Pred krížovou cestou odložím Sviatosť Oltárnu