1. pôstna nedeľa

Pondelok:

Dolná Súča : 07:00 –  Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu, č. 250           

Utorok:

Dolná Súča :  18:00 –  + Júlia a Ladislav Záhorakoví a synovia            

Streda:

Hrabovka : 16:30 –    

Dolná Súča : 18:00 – Za rodičov Rudolfa a  Máriu Gabrhelovcov a ich rodičov 

Štvrtok:

Dolná Súča : 18:00 – Za dožitých 60. r. manž., za zdravie a B. pomoc a ochranu P. Márie, č. 722         

Piatok:

Dolná Súča : 18:00 – + Peter Gazdík – výročná                  

Sobota:

Dolná Súča : 07:00 – + Mária a Jozef Pagáčovi        

Nedeľa:

Dolná Súča: 07:30 – Za veriacich farnosti
Hrabovka : 10:30 –    
Dolná Súča : 24:00 – + Dorota a Peter Petrincoví a syn Peter      

LITURGICKÝ KALENDÁR:
Štvrtok: 22. 2. Katedry sv. Petra, apoštola, sviatok
Nedeľa: 2. pôstna nedeľa

  • Poklona Oltárnej sviatosti – ako zvyčajne, v piatok od 8. 00 hod.  
  • V pondelok po sv. omši si môžete nahlásiť úmysly sv. omší.
  • Krížová cesta v piatok o 17. 00 hod. a v Nedeľu o 15. 00 hod. po poklone Oltárnej sviatosti.
  • Dňa 2. marca bude v kňazskom seminári v Nitre Deň otvorených dverí pre miništrantov so začiatkom sv. omšou o 10. 00 hod.
  • Extrémna krížová cesta Bošáca – Trenčín – 15. 3. 2024 – 37 km, o 18. 00 sv. omša v Bošáci, viac info na nástenka alebo https://www.ekc.sk/.